Az Állami Számvevőszék Integritás felmérése - 2019

Tisztelt Közintézmény Vezető!

Kérjük, hogy az Integritás Felmérés kérdőívének kitöltésével támogassa az integritás alapú szemlélet elterjedését a magyar közszférában!

Az integritás alapú átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás megteremtése kiemelt feladatként jelenik meg az Állami Számvevőszék Stratégiájában. Ennek keretében az ÁSZ 2019-ben is folytatja a közszféra intézményeit érintő Integritás felmérését. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki a felmérésben rendszeresen résztvevő intézményeknek, hogy észrevételeik és visszajelzéseik útján hozzájárulnak a kérdéssor és az értékelő rendszer folyamatos továbbfejlesztéséhez. 
Az Integritás felmérés célja, hogy a hazai közintézmények integritási helyzetét, rendszeresen, tudományos módszerekkel mérje fel és értékelje. Az Integritás felmérés azokat a tényezőket tárja fel, amelyek károsan befolyásolhatják a közintézmények korrupciós kockázatokkal szembeni védekezőképességét. A költségvetési szervekre kiterjedő önkéntes felmérésben való részvétel a résztvevő intézmények számára megteremti a lehetőséget, hogy erősítsék saját szervezetük integritását. A felmérés eredményeit az ÁSZ és az NKE a közszféra integritási helyzetéről képet adó elemzések, kiértékelések céljára használják fel, továbbá az eredmények összefoglalóan a Jó Állam Jelentésben is megjelennek,  elősegítve ezáltal az integritás szemléleten alapuló közigazgatási kultúra elterjedését. 

A felmérésben résztvevő intézmények száma évről évre folyamatosan növekszik. Az Integritás felmérések eredményei tehát azt mutatják, hogy az integritás alapú gondolkodás, és az annak való megfelelés igénye a közszféra intézményeinek széles körében megjelent.

Állami Számvevőszék
Integritás projekt