Az Állami Számvevőszék Integritás önteszt - 2020

Tisztelt Közintézmény Vezető!

Kérjük, hogy az Integritás önteszt kérdőívének kitöltésével támogassa az integritás alapú szemlélet elterjedését a magyar közszférában!

Az integritás alapú átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás megteremtése kiemelt feladatként jelenik meg az Állami Számvevőszék Stratégiájában. Ennek keretében az ÁSZ 2020-ban megújította a közszféra intézményeit érintő Integritás felmérését, amely az idei évtől önteszt formájában áll rendelkezésre. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki az Integritás felmérésben rendszeresen résztvevő intézményeknek, hogy észrevételeik és visszajelzéseik útján hozzájárulnak a kérdéssor és az értékelő rendszer folyamatos továbbfejlesztéséhez. Az idén bevezetésre kerülő Integritás önteszt célja, hogy a hazai közintézmények integritási helyzetüket fel tudják mérni és a rendelkezésre álló informatív önértékelő lap segítségével értékelni tudják. Az Integritás önteszt azokat a tényezőket tárja fel, amelyek károsan befolyásolhatják a közintézmények korrupciós kockázatokkal szembeni védekezőképességét. A költségvetési szervekre kiterjedő önkéntes öntesztben való részvétel a résztvevő intézmények számára megteremti a lehetőséget, hogy erősítsék saját szervezetük integritását. Az önteszt eredményeit önértékelő lap formájában a kitöltők rendelkezésére bocsátjuk. A kitöltött kérdőív alapján a rendszer által automatikusan generált önértékelő lap grafikus elemek segítségével könnyen áttekinthető módon jeleníti meg az eredményeket. Azon szervezetek esetében, amelyek több alkalommal vettek részt a kérdőív kitöltésében, összehasonlítás is rendelkezésre áll az előző és a jelenlegi állapot bemutatásával.

A résztvevő intézmények száma évről évre folyamatosan növekszik. Az eredmények tehát azt mutatják, hogy az integritás alapú gondolkodás, és az annak való megfelelés igénye a közszféra intézményeinek széles körében megjelent.

Állami Számvevőszék
Integritás projekt